Y: Parents

Před tím, než se rodičové stali rodiči, byli mezi námi, diváky (divadla, koncertů, atp.).

Dnes (možná právě teď) řeší prořezávání zubů, bolestivé ragády, jsou unavení z přerušovaného spánku, jsou doma, u příbuzných, snaží se po nocích dohnat zmeškanou práci. Jejich hlasy zůstávají ve společnosti založené na výkonu, rychlosti a efektivitě upozaděny. Místo pro pečující rodiče je často tam venku, doma, v (dětském) koutku; mimo (politické, společenské a kulturní) instituce.

Společně s umělkyní a divadelní režisérkou Marikou Smrekovou vstupujeme do dočasného festivalového společenství v Sedleckém pivovaru s požadavky na inkluzivní a podpůrnou kulturu, která neizoluje rodiče v bezpečných ostrůvcích péče o jejich potomky (na hřištích, v separovaných babykoutcích, bytech nebo v programu určeném primárně pro děti), ale hledá alternativní modely sdílené a komunitní podpory, které začleňují matky a otce do kulturního dění.

Y: Parents, multimediální událost-instalace se zaměřila na hledání a vytváření takových prostor, které zesilují hlas rodičů a umožňují jejich inkluzi do společenských (kulturních) událostí. Nabízí tak možnost nevnímat rodičovství jako propast v kariéře či účasti na společenském životě, ale jako jeho plnohodnoutnou součást přinášející důležitý druh vědomostí a zkušeností.

HOSTUJÍCÍ UMĚLKYNĚ & FACILITÁTORKA Marika Smreková
VÝTVARNÁ SPOLUPRÁCE Lenka Jabůrková
SPOLUPRÁCE Iva Ligenzová, Tereza Konrádová
KURÁTOŘI Anna Chrtková, Petr Dlouhý
GRAFIKA Martin Kyjovský
FOTO Patrik Borecký

Tato událost byla součástí Divadelního festivalu Kutná Hora .

Y: Parents