Y: Parents

13:45–14:45

Kde končí potřeby dítěte a začínají potřeby rodiče?

Kde leží hranice mezi péčí, která naplňuje a péčí, která omezuje? Jak se staví kulturní prostředí k divákům – rodičům, kteří nemají kam „odložit“ svoje děti? Kde končí hřiště a začíná umělecká instalace? A existuje vůbec rozdíl mezi hraním si a performováním?

V rámci Y: Parents otevíráme témata spojená s mateřstvím a otcovstvím, přítomností dítěte jako zdroje inspirace a výrazného životního úběžníku. Vstupujeme do dočasného festivalového společenství v Sedleckém pivovaru s požadavky na inkluzivní a podpůrnou kulturu, která neizoluje rodiče v bezpečných ostrůvcích péče o jejich potomky (na hřištích, v separovaných babykoutcích, bytech nebo v programu určeném primárně pro děti), ale hledá alternativní modely sdílené a komunitní podpory, které začleňují matky a otce do kulturního dění.

Y: Parents vytvoří v rámci festivalu prototyp „parentfriendly“ zóny, v níž se dětská a „dospělácká“ kultura neodděluje, ale naopak vrství. Nabízí tak možnost nevnímat rodičovství jako propast v kariéře či účasti na společenském životě, ale jako jeho plnohodnoutnou součást přinášející důležitý druh vědomostí a zkušeností.

HOSTUJÍCÍ UMĚLKYNĚ A FACILITÁTORKY: Marika Smreková a Lenka Jabůrková
KURÁTOŘI: Anna Chrtková & Petr Dlouhý
GRAFIKA: Martin Kyjovský

Událost bude součástí Divadelního festivalu Kutná Hora .

Y: Parents