O prostoru

Divadlo X10 v podzemí bývalého Domu uměleckého průmyslu je především prostorem otevřené komunikace, místem sdíleného prožitku, místem, kde je možné myslet a existovat. Divadlo X10 umožňuje setkávání lidem, jejichž bytostnou potřebou je poznání, pojmenování současného dění a uvědomění si svého místa a své role v něm. V případě zájmu o prohlídku prostoru a produkční spolupráci pište na email akce@divadlox10.cz.

Historie

Sedmipatrový funkcionalistický dům vznikl po vzoru německého Werkbundu jako administrativní a výstavní centrum Svazu československého průmyslu, který mimo jiné plnil důležitou funkci organizátora aktivit reprezentujících československá díla u nás i v zahraničí.
Svaz pověřil návrhem domu architekta Oldřicha Starého, který patřil k předním teoretikům funkcionalismu a byl předsedou Klubu architektů a šéfredaktorem odborného časopisu Stavba. Návrh domu vznikl roce 1934 a stavba byla dokončena v roce 1938. Oldřich Starý navrhl dům podle své stálé snahy po „čistotě a pravdivosti” jako stavbu s ocelovou konstrukcí, odlehčenou a odhmotněnou, která působí jako technický výrobek. Dům stojí mezi Národní třídou a Charvátovou ulicí na půdorysu písmene L. Skládá se ze dvou objektů propojených vnitřní dvoranou do výšky dvou podlaží. Dvorana měla posuvný strop ze skleněných tvárnic a byl do ní přístup z obou ulic. Z dvorany se vstupovalo i do suterénních částí. Dispozice byla variabilní, umožňovala měnit velikosti a tvar místností podle okamžitých potřeb uživatelů.
V přízemí domu byly obchody (směrem na Národní třídu), v dalších nadzemních patrech obchodní místnosti a kanceláře. Velký sál v suterénu, kde teď působí Divadlo X10, byl schválen jako biograf se 718 sedadly, ale byl využíván jako výstavní sál pro akce a výstavy uměleckého průmyslu pořádané Svazem čs. díla. Na vytváření obsahové náplně se podílelo mnoho významných osobností, jakými byly například Josef Gočár, Rudolf Stockar, malíři a grafici František Kysela nebo Vratislav Hugo Brunner.

Zdroj: Lenka Žižková pro designcabinet.cz

Dispozice prostoru

Do podzemí objektu se dnes dostanete jediným možným vstupem z ulice Charvátova č. p. 39/10. Projdete krátkou pasáží, na jejímž konci se nachází vstup, a za ním vás krátké schodiště dovede na ochoz sálu o rozměrech 313 m², odkud je již velmi dobře vidět celý výstavní sál (460 m²). Na tomto podlaží se také nachází sociální zařízení a místnost (98 m²) s okny do vnitrobloku, která dnes slouží jako zázemí Divadla X10 i pořadatelům externích produkcí.

Divadlo X10 disponuje adekvátním světelným, zvukovým a projekčním vybavením prostoru.

Kontakt

Divadlo X10
Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00

Pronájmy – Externí akce a hostování

Kontakt

DIVADLO X10 Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa