Y: URBAN (E)SCAPES

Plyš místo asfaltu!

Komponovaná událost, která nahlíží na městskou krajinu jako na hřiště a hledá takové druhy jednání, které narušují zažité stereotypy s každodenním vnímáním městského prostoru. Prostor Divadla X10 se stává trenažérem “skutečnosti”, který ve svém odtržení od vnějšku umožňuje bezpečně zkoumat veřejný prostor; odkrývat sítě infrastruktur, využívat zapomenuté koridory uprostřed měst a obsazovat nehostinná místa. Deset umělkyň a umělců nabídlo několik únikových či naopak “vnikajících” přístupů, které lze opakovat i mimo událost – v exteriéru urbánní krajiny, které se nesnažíme unikat, ale spíše ji svým novým využíváním znovu formovat.
UMĚLKYNĚ*UMĚLCI Alyssa Dillard & col., Alžběta Žabová, Bernardeta Babáková, Hana Slaninová & Jena Jang, Line Elkjær [dk], Marika Smreková, Nitish Jain, NFNR & unwavemenot & Denis Torchilevskiy & Iryna Zahladko [ua], Pamela Kuťáková & Vivat Život, Vojtěch Rada
KURÁTOŘI Anna Chrtková & Petr Dlouhý
GRAFIKA Kristýna Žáčková
FOTO Filip Kartousek

Y: URBAN (E)SCAPES