Y: Ecology of Attention

Co znamená věnovat něčemu pozornost?

Kterými směry je naše pozornost vedena? Kdo co sleduje, proč a kolik času tímto pozorováním stráví? Čemu věnujeme svou pozornost, na co se díváme, o co se staráme?

Téma pozornosti je spojováno zejména s termínem “ekonomie pozornosti”. Současné technologie naši pozornost manipulují; mění její strukturu a utvářejí (nové) způsoby pozorování tak, aby bylo možné čas strávený sledováním něčeho (čehokoli) využít jako aktivitu, kterou je možné zpeněžit. Rovin dávání a přijímání pozornosti je ale mnohem víc; nejde jen o sledování nejrůznějších obsahů na sociálních sítích a médiích obecně, ale i pozornost, kterou dáváme našim blízkým či pozornost kterou věnujeme sami sobě. K širšímu uchopení takových rovin spojených s pozorností převrací kulturní teoretik Yves Citton pojem “ekonomie pozornosti” v pojem “ekologie pozornosti”. Pozornost jako měna se v jeho pojetí stává univerzální kolektivní hodnotou.

Komponovaná událost Y: Ecology of Attention byla zaměřena na způsoby pozorování a myšlení směrem k druhému – ať už k umělcům*umělkyním a jejich práci, nebo směrem k přítomnému publiku. Sdílené prostředí Y: The Ecology of Attention nabídlo prostor, ve kterém ještě stále můžeme být křehcí a zranitelní – což nutně nemusí znamenat slabost. Zranitelnost a křehkost může být možná naopak výsadou, která pomáhá reformovat možnosti bytí (opět) spolu.

UMĚLKYNĚ*UMĚLCI 3G(enerations) (FR), Anto_nie & Alex Sihelská, Barbora Haplová & Filip Kominik, Julian Weber (DE), Trigger Collective (CZ)
KURÁTOŘI Anna Chrtková, Petr Dlouhý, Lena Szirmay-Kalos
GRAFIKA Adrienn Czaszar
FOTO Libor Galia
PARTNEŘI Českoněmecký fond budoucnosti, festival Nultý Bod, MM Praxis

Y: Ecology of Attention