Y: The Ecology of Attention

Y Events se vrací do fyzického prostoru s událostí vytvořenou společně s Berlínským cyklem Montag Modus.

“Představte si situaci: Jsme uvnitř Divadla X10. Odešli jsme z bezpečí svého domova,z bezpečí zpoza kamery a obrazovky našich počítačů a rozhodli jsme se fyzicky vstoupit do sdíleného časoprostoru události Y: The Ecology of Attention. Umělci a umělkyně performují, umělecká díla jsou vystavena a společně s ostatními, obracíme svou pozornost k okolnímu dění. Dýcháme stejný vzduch, naše těla vedle sebe, ve větších či menších (bezpečných?) vzdálenostech. Jsme zase spolu.”

Další kurátorovaná události ze série Y Events se zaměřuje na způsoby pozorování a myšlení směrem k druhému - ať už k uměcům*umělkyním a jejich práci, nebo směrem k přítomnému publiku. Sdílené prostředí Y: The Ecology of Attention nabízí prostor, ve kterém ještě stále můžeme být křehcí a zranitelní - což nutně nemusí znamenat slabost, ale naopak výsadu, která pomáhá reformovat možnosti bytí (opět) spolu.

Kolik pozornosti je možné věnovat druhým, a kolik bychom jí měli věnovat sami sobě?
Kde leží hranice našeho osobního prostoru?
Jsou tyto prostory stále důležité?
Jak moc blízko si k tobě můžu dovolit být?

UMĚLCI*UMĚLKYNĚ TBA
HOSTÉ Julian Weber (DE), Trigger Collective (CZ)
KURÁTOŘI Anna Chrtková, Petr Dlouhý, Lena Szirmay-Kalos
GRAFIKA Adrienn Czarsar
PARTNEŘI Českoněmecký fond budoucnosti, festival Nultý bod, MM Praxis

OPEN CALL
Pro událost Y: The Ecology of Attention hledáme (ne)umělecké příspěvky zaměřené na témata pozornosti, sdíleného prostoru a vzájemnosti, která jsou nahlížena z různých perspektiv a reprezentovaná různorodými formami.
Vybrané příspěvky budou součástí komponované události společně s berlínským choreografem a performerem Julianem Weberem a pražským mezioborovým Trigger Collectivem.

Deadline výzvy 30. 05. 2021

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ (a více informací)

Y: The Ecology of Attention