Divadelní festival Kutná Hora

Založení festivalu

Divadelní Festival Kutná Hora (DFKH) založil v roce 2015 spolek Kulturní Invaze, konkrétně současný manažer Divadla X10 Kryštof Koláček a enfant terrible české divadelní scény – kritik a novinář Vojtěch Varyš. U zrodu festivalu stála myšlenka přivést do historické Kutné Hory nezávislé divadlo. Idea byla realizována v rozličných lokalitách města, a tak se dařilo gotickým a barokním budovám dodat nový nádech. První léta festival probíhal ve vnitřních a venkovních prostorech GASKu, na Palackého náměstí, v Synagoze a také v bývalém Pivovaru v Sedlci – periferní části Kutné Hory, kde se zároveň nachází ikonické budovy města: Kostnice a Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Divadlo X10 od začátku bylo stálým hostem festivalu a zároveň poskytovalo svou produkční a technickou podporu.

Archiv

Divadlo X10 producentem

Po náhlé smrti Vojtěcha Varyše se festival ocitnul v kritickém bodě, objevila se otázka jeho další budoucnosti. Divadlo X10 se zároveň nuceně stěhovalo ze Strašnic do centra Prahy, a tak muselo ukončit svůj festival strašNICE. Vzájemně se prolínající dramaturgie obou festivalů a fakt, že oživování netradičních prostor a veřejného prostředí živým uměním je od začátku blízké Divadlu X10, jen utvrdilo vedení v poněkud přirozeném rozhodnutí plně Divadelní festival Kutná Hora (DFKH) převzít. Festival je tedy od roku 2018 pod organizačním a produkčním vedením Divadla X10. Rok 2019 pak přinesl výrazné změny ve struktuře festivalu, kdy DFKH nabral širší mezinárodní rozměr, hlavním dějištěm festivalu se stal areál bývalého Pivovaru v Sedlci a divadlu se podařilo navázat užší spolupráci s místní komunitou. V letech 2019–2021 se Divadlo X10 soustředilo na budování mezinárodních kontaktů a kladlo důraz na networkingový charakter festivalu, díky čemuž se festival podařilo zařadit do mapy evropských festivalů podobného formátu. Toto směřování bylo potvrzeno posledním ročníkem 2022, který představil kvalitní umělecký mezinárodní program a propojil umělkyně a umělce ze západní i východní Evropy. Divadelní festival Kutná Hora dorostl na periferii Kutné Hory ve svébytnou uměleckou přehlídku středoevropského formátu a jako takový se v roce 2023 vydává zpátky do centra Kutné Hory.

Kontakty

Produkce festivalu

Tomáš Sosna   tomas@divadlox10.cz

Kontakt pro média

Barbora Koláčková   barbora@divadlox10.cz