DFKH 2020

DFKH 2020

Šestý ročník festivalu proběhl ve dnech 10.–12. září 2020 a byl značně ovlivněn probíhající pandemií koronaviru. Potvrzení zahraniční hosté do poslední chvíle nevěděli, zda se budou moci festivalu zúčastnit. I přes všechny překážky se festival uskutečnil, i když někteří hosté museli nakonec svou účast zrušit. Naopak na poslední chvíli se do programu podařilo zařadit významné hosty z Běloruska – běloruského spisovatele Alhierda Bachareviče a jeho ženou básnířku Juliji Cimafiejevu, kteří do Kutné Hory přijeli přímo z Minsku, kde se aktivně účastnili protestních aktivit. Festival dále představil skupiny a performery z Česka, Slovinska, Kanady a Ruska.

Archiv

Soubory a performeři

Divadlo T601 (Malá mořská pohádka), LokVar (Aucassin a Nikoletta, Krvavý román), Martin Macháček (Miriam Šedá), Divadlo Continuo (MONSTRUM_AND HERE I AM BLIND), Matija Solce (Pulcinella), Jakub Gottwald a Janis Povilaitis (NO MORE THEATRE!), Glej (Blueprint for Revolution), Divadlo X10 (Otcovrah), Matija Solce a Filip Šebšajevič (Being Don Quichotte)

Diskuze

Vnímání kulturního sektoru veřejností a jeho advokacie, moderovala Veronika Štefanová
Hosté: Inga Remeta (SLO), NeïtahJanzing (CA), Adriana Světlíková (CZ), Marek Godovič (SK) a Pavel Šťourač (CZ)

Kultura a disent v Bělorusku, moderoval René Levínský a Sjarhej Šupa
Hosté: Alhierd Bacharevič, Julija Cimafiejeva, Rufina Bazlova

Doprovodný program

Autorské čtení běloruských spisovatelů Juliji Cimafiejevy a Alhierda Bachareviče
Promítání záznamu hry Left Dissidents Andreje Dičenky a Aleny Špak v inscenaci režiséra Uladzimira Ščerbana
Neïtah Janzing (Love Letters, psaní dopisů politickým vězňům)
Y: Zahradní hostina (ze série kurátorovaných večerů v Divadle X10 Y events)
DJ FABIEN SANS a DUO KARMA

Kontakty

Produkce festivalu

Tomáš Sosna   tomas@divadlox10.cz

Kontakt pro média

Barbora Koláčková   barbora@divadlox10.cz