Y: ZAHRADNÍ HOSTINA

Zahradní hostina jako místo setkání. Zahrádkaření jako akcelerace přírodní práce. Zemědělská činnost jako prostředek k hlubšímu porozumění planetárních cyklů.

Proces pěstování, který vrcholí společným hodováním. Hostina uprostřed divočiny se stává rámcem pro širší reflexi činností spojených se zahrádkařením z perspektivy budování sounáležitosti a vzájemné mezidruhové závislosti lidí, rostlin a živočichů.
Co ale vlastně byly plody naší práce? A co zbylo, když všichni dojedli?

Hostina o pěti chodech nabídla několik instalací na hraně mezi výtvarným uměním a kutilskou příručkou, arénu pro mikro-performanci a samotný hodovací stůl s vybranými pochoutkami. Jednotlivé chody symbolicky servírovaly Nelidskou hostinu [slimáčí performance], Lidskou hostinu [piknik uprostřed zahrady], Spekulativní skleník [instalace a manuál], Planetary Thermodynamics: Energy Justice [video-esej], Appropriate Accelerationism [komentovaná procházka po „zahradě“].

Tato událost byla součástí Divadelního festivalu Kutná Hora a proběhla v zadním traktu sedleckého pivovaru.

HOSTUJÍCÍ UMĚLEC & FACILITÁTOR Michal Mitro
SPOLUPRACUJÍCÍ UMĚLCI*UMĚLKYNĚ Aneta Jarošová, Anna Dobiášová, Anna Lánská, Bernardeta Babáková, Heidi Hornáčková, Jan Wilda, Petra Mikolášová, Slimáci
KURÁTOŘI Anna Chrtková, Petr Dlouhý
GRAFIKA Matěj Procházka

Y: ZAHRADNÍ HOSTINA