Y: DESIGNING WORLDS

Komponovaná událost - živý přenos ze studia vytvořeného v Divadle X10 zabývající se artefaktem zinu - nezávislého tištěného média (nejčastěji časopisu), jeho prezentací a percepcí.

Zine jako objekt vznikající doma nebo v jinak specifických podmínkách, oplývající bohatým spektrem materiálů. Zine precizně nasázený a vytištěný na křídovém papíře, vyjetý z obyčejné domácí tiskárny nebo ručně malovaný a prošitý na šicím stroji. Zine jako osobní galerie, ironický komentář ke kulturní scéně, komunitní způsob předávání informací, apel na odpovědnost vzhledem ke krajině. Zine jako kolektivní praxe nebo prostor pro osobní vyjádření. Zine jako médium transferu a komunikace.

Společně se šesti zinovými tvůrci, tvůrkyněmi a kolektivy jsme pro událost Y: Designing Worlds hledali cesty, jak médium zinu prezentovat jako specifický objekt promlouvající ke svému čtenáři nejen svým obsahem, ale i materiálem; jeho povrchem, specifickou vůní nebo tvarem.

Když ale v polovině práce přišly první restrikce spojené s pandemií Covid-19, událost spojená s prezentací zinů se zdála být naprosto neuskutečnitelnou. Čím víc jsme zůstávali doma, přikováni k pracovním stolům (případně postelím a křeslům), počítačům a telefonům, skrze které najednou probíhal veškerý kontakt s vnějškem, ziny složené na kupičce v rohu místnosti se samy přihlásily o slovo. Možnost číst a dotýkat se něčeho, co se od tvůrce*tvůrkyně dostalo rovnou do našich rukou, nás překvapila svou silnou intimitou. Tlak na neustálou virtuální dosažitelnost byl vyvažován sílou artefaktů, které jsme si zas a znovu pročítali, prohlíželi, zkoumali jsme kvalitu a gramáž papírů nebo jsme se jen dotýkali ručně prošívaných stránek.

ZINY Bylo tu… Bude tu?, Drool, DRZST, Hot Paper Live Love [collection], Gunk, Zaazrak Dornych [collection]
TEORIE Miloš Hroch
KURÁTOŘI Anna Chrtková st., Petr Dlouhý
GRAFIKA Anna Chrtková ml.