Y: DESIGNING WORLDS

 

Y: Designing Worlds extrahuje autonomní světy autorů*autorek či kolektivů promlouvajících skrze artefakt nezávislého tištěného média (zinu) a akcentuje pocity s jeho fyzickým i estetickým zakoušením.

Y: Designing Worlds vytváří most mezi virtuálním a fyzickým sdílením ve formě digitální události živě přenášené ze studia vytvořeného uvnitř Divadla X10. Svým zaostřením na médium zinu (nezávislé tištěné médium, nejčastěji časopis) akcentuje fyzické pocity spojené se čtením a prohlížením zinů a vytváří tak alternativu k prodejním zinovým akcím.

Zine jako objekt vznikající doma nebo v jinak specifických podmínkách, oplývající bohatým spektrem materiálů. Zine precizně nasázený a vytištěný na křídovém papíře, vyjetý z obyčejné domácí tiskárny nebo ručně malovaný a prošitý na šicím stroji. Zine jako osobní galerie, ironický komentář ke kulturní scéně, komunitní způsob předávání informací, apel na zodpovědnost směrem ke krajině.

Prezentované ziny:
BYLO TU…BUDE TU?
DROOL
DRZST
HOT PAPER LIVE LOVE
GUNK
ZÁKON, Bиkрут, POSELSTVI, METAMORFICITILIN

Y: DESIGNING WORLDS