Y: SURVIVE!

Strategie přežití. Propojující.

Umění (a umělci*kyně) je unavené, prekarizované, politicky neviditelné, ekonomicky neaktivní a nedostatečně výdělečné – i tak ale disponuje jedinečnou schopností přežití.
Pro závěrečnou událost roku 2023 volíme slovo přežít, které odkazuje k nutnosti fungovat často i navzdory systémům, ve kterých žijeme. Událost Y: Survive! zve do svého prostoru všechny umělkyně a umělce, kteří s Y Events spolupracovali v minulosti. Zde se společně, skrze kolektivní naslouchání, ladíme na sebe a na druhých. Spojujeme se se svým okolím, otevíráme se neznámému, necháváme se překvapovat. Umění jako strategie přežití.
Nemáme ale chtít víc než jen přežít?

KURÁTOŘI Anna Chrtková st., Petr Dlouhý
GRAFIKA Anna Chrtková ml.

Projekt je financován z Fondu EHP 2014-2021 v rámci programu KU – program Kultura.
www.fondyehp.cz
www.norskefondy.cz
www.eeagrants.org

Y: SURVIVE!