Y: SHARED ENVIRONMENTS

Y: SHARED ENVIRONMENTS (Y: Sdílená prostředí) je zastřešující název pro bilaterlání spolupráci mezi Y events a norskou platformou Performance Art Bergen.

Podstatou projektu je mezi roky 2022–2024 posílit kapacity obou organizací, hledat nové cesty v kurátorských praxích a vytvořit sdílená prostředí, kde se individuální kurátorské přístupy a kontexty uměleckých scén v Norsku a ČR mohou navzájem obohacovat.

Projekt je postavený na půdorysu dvou výzkumných rezidencí určených pro kurátorský kolektiv Y events (Anna Chrtková, Petr Dlouhý) a jednu z kurátorek Performance Art Bergen (Franziska Siegrist), které vyústí v sérii tří událostí v roce 2023. Jejich spojujícím prvkem je nacházet nové formální přístupy v organizaci událostí a vlastní umělecké (post)praxe.

Události v rámci Y: SHARED ENVIRONEMENTS jsou utkávány kolektivním přístupem, společnou imaginací participujících umělců*umělkyň, teoretiků*teoretiček i kurátorů*kurátorek a hledáním styčných ploch, kde se mohou formovat nové vize pro budoucí fungování Y events.

Projekt je financován z Fondu EHP 2014-2021 v rámci programu KU – program Kultura.
www.fondyehp.cz
www.norskefondy.cz
www.eeagrants.org

Y: SHARED ENVIRONMENTS