Y: PROTEST

20.–21. 1. 2023

Protest jako signál. Mobilizace.

Hledáme nový název pro společenskou událost a nacházíme ji ve slově protest. Protest může být formou zviditelnění vztahů na (kulturní, umělecké) scéně. Protest je otevřená forma, která do sebe může přijmout kohokoli. Událost protestu pomáhá hledat vzájemnou součinnost i dialog a zároveň jasně deklaruje konkrétní zájem a vytváří tak bezpečné místo vlastního ukotvení.

Společně s devíti lidmi, kteří se ve své praxi věnují umění, otevíráme prostory Divadla X10 na 24 hodin bez přestávky. Protestem se vzdáváme snahy objektivizovat skutečnost, odhalujeme se jako konkrétní aktéři na (kulturní / společenské / umělecké..) scéně.

V události Y: Protest chceme spíše upevňovat své pozice než vířit stojaté vody.
Nechceme rezignovat na spoluutváření kulturního prostoru. Vědomě opouštíme produktově orientovanou mentalitu umělecké ekonomie a prostestem vysíláme signál – chceme uvažovat o tom, co jsme jako dočasná komunita Y Events a s čím můžeme přispět do českých kulturních hegemonií. Takto upevněné pozice pak nemají být nedobytné, ale jsou nutně pevné ve svých vztazích a propojeních.

UMĚLKYNĚ*UMĚLCI
Miriama Kardošová ▪ Denisa Langrová ▪ Jan Matýsek ▪ Masja Nødtvedt (NO) ▪ Sara Pinheiro (PT/CZ) ▪ Lykourgos Porfyris (GR/NO)
TEORIE Ivana Rumanová (SK) ▪ Maja Vusilović
KURÁTOŘI Anna Chrtková st. & Petr Dlouhý
GRAFIKA Anna Chrtková ml.
PRODUKCE Tomáš Sosna
SVĚTLA Štěpán Hejzlar
ZVUK Magdalena Kiselá
FOTO Oskar Helcel

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI Artalk , ArtMap , Artyčok , Taneční zóna

Projekt je financován z Fondu EHP 2014-2021 v rámci programu KU – program Kultura.
www.fondyehp.cz
www.norskefondy.cz
www.eeagrants.org

Protest v médiích:
mloki.sk
artalk.cz

REPORTÁŽ NA ARTYČOK TV

Y: PROTEST