TRIBUNA X10: MORAVEC 1942

TÉMA: KRIZE A KONJUNKTURY

Umělecká interpretace projevu

REŽIE Kamila Polívková
HRAJE Anita Krausová
KONCEPCE PROJEKTU Ondřej Štefaňák
KAMERA Tomáš Moravec a Dominik Šlambora
STŘIH Jakub Mardešič
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE Libor Svoboda

Téma: Krize a konjunktury

Během 20. století prošla česká společnost několika politickými a hospodářskými zvraty, které vedly k přeměně celé společnosti i politického zřízení. Důsledkem hospodářské a politické krize třicátých let byla ztráta samostatnosti, nastolení totalitního nacistického systému a nebezpečí fyzického ohrožení celého národa. Několik let po konci nacistické okupace byl nastolen jiný totalitní, komunistický režim. Východiskem z krizí či dlouhodobého stavu strnulosti a nehybnosti, které byly důsledkem těchto krizových zlomů, byly politické převrat nebo pokusy o ně. Zvolení Dubčeka na místo vedoucího tajemníka bylo takovýmto pokusem. Pokusem byla i kupónová privatizace kdy po pádu komunistického režimu chtěla vláda vybudovat v Československu tržní hospodářství. Myšlení té doby bylo silně poznamenáno ekonomismem a společnost procházela kulturním i společenským převratem. Poměry nebyly stabilizované, možnosti se otevíraly a kdo chtěl a měl na řadu věcí žaludek, mohl být velmi úspěšný.

Více informací o projektu Tribuna X10

TRIBUNA X10: MORAVEC 1942

Kontakt

DIVADLO X10 Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa