TRIBUNA X10: MANČAL 1945

Téma: Barikády

Umělecká interpretace projevu

REŽIE Ian Mikyska
HRAJE Hynek Chmelař
KONCEPCE PROJEKTU Ondřej Štefaňák
KAMERA, STŘIH Jakub Mardešič
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE Libor Svoboda

Je právě sechs hodin. Touto památnou větou, která zazněla z Českého rozhlasu 5. května, začalo Pražské povstání, poslední fáze Českého květnového povstání, které mělo hlavní město konečně zbavit nacistické okupace. Centrem povstání, fyzicky i metaforicky, se tak stala budova Rozhlasu, o níž se svedly tuhé boje. Když v lednu roku 1968 nastartoval proces, který dnes označujeme termínem pražské jaro, nikdo si nebyl schopen představit, že za několik měsíců později příslušníci “spřátelených” armád obsadí většinu území ČSSR, a tento proces tání bude tvrdě potlačen. Alexander Dubček, který se stal tváří pražského jara, následně odjíždí do Moskvy na potupný kobereček, aby okupaci armád Varšavské smlouvy stvrdil svým souhlasem. Dubček je zdiskreditován a jeho čas opět přichází až na sklonku komunistického režimu, kdy je ovšem jeho život tragicky ukončen automobilovou nehodou. Listopadové události započaly studentskými protesty. Mezi protestujícími se brzy rozneslo, že jeden z účastníků demonstrací byl ubit Státní bezpečností. Byla snad fáma o smrti studenta Martina Šmída tím pomyslným jazýčkem na vahách, který přiměl, aby do ulic vyšlo víc a víc lidí, rodiče perzekuovaných studentů? Květnové události, okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a Sametová revoluce patří k obdobím našich moderních dějin, ve kterých došlo ke skutečnému vzepětí celé společnosti.

TRIBUNA X10: MANČAL 1945

Kontakt

DIVADLO X10 Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa