The Theatrical Stroll of a Diamond Spider

Host
Petr Hora

Hudebně divadelní představení

HUDBA / TEXT / SCÉNA Petr Hora
HLAS Gabriela Vermelho, Vendula Holičková
BICÍ NÁSTROJE / HLAS Jakub Švejnar
FLÉTNA / HLAS Jana Jarkovská
TENOR SAXOFON / HLAS Martin Debřička
HOUSLE / HLAS Anna Romanovská
CELLO / HLAS Štěpán Drtina
PLAKÁT Bohdan Heblík

I. The Spider
an empty space

II. The Diamond
the glimpse – the touch

III. The Theater
something happening

IV. The Stroll
thru the light

DÉLKA PŘEDSTAVENÍ 50 minut

Hudebně divadelní představení The Theatrical Stroll of a Diamond Spider je součástí uměleckého výzkumu doktoranda HAMU Petra Hory. Autorův výzkum je zaměřen na použití nonverbálních hlasových prostředků v současné hudbě. Tyto prostředky jsou v Horově hudbě používány nejen jako zajímavý zvuk, ale také jako komunikační prostředek mezi interprety, nebo k odhalení jedinečnosti hlasu každého interpreta. Odhalení hlasu a vystavení interpreta k jeho použití je zároveň prostředkem k dosažení hlubší / změněné koncentrace. Tento efekt je obzvlášť patrný u neškolených vokalistů.
Hudební plynutí je zde založeno na autonomii individualizovaných partů a vzájemných signálech, respektive vnímání proměn zvukového prostředí.

Čtyři části představení provádějí diváka abstraktním světem zvuku, hlasu a velmi minimalizovaného pohybu. Příběh je naznačen použitým textem a podtituly každé z částí. Skutečným příběhem jsou pak jednotlivé hlasy účinkujících, které zní celým představením.

The Theatrical Stroll of a Diamond Spider

Kontakt

DIVADLO X10 Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa