Recyquiem – Pohřeb plastové láhve

Host
Spielraum Kollektiv

Představení se koná v rámci festivalu …příští vlna/next wave…

KONCEPT Spielraum Kollektiv
PERFORMEŘI Philipp Schenker, Linda Straub
TANEČNICE Andrea Miltnerová
HUDEBNÍCI Šimon Janák, Jan Červenka, Matěj Vošický
PRODUKCE Teresa Weiser

Rajská performance a rituál ve spolupráci performerů, tanečnice a hudebníků.

Pohřeb neustálého balení všeho vždy a všude. Hledání emotivního rituálu rozloučení se s obaly a jednorázovými produkty. Vážíme si toho, co vyhazujeme? Jakou to má hodnotu jako předmět a pro nás osobně? Hodnotná schránka nás opouští příliš brzy, zbytečně brzy… Když obal vyhodíme, je pryč? Nebo někde jinde? Existuje posmrtný život? Věříme v něj? Existuje nebe, peklo? Jak voní náš ráj?

Sraz před vstupem do Divadla X10 (Charvátova 10, Praha 1).

...PŘÍŠTÍ VLNA/NEXT WAVE...

Festival…příští vlna/next wave…již 27 let funguje jako platforma pro prezentaci českého divadelního okraje, hudební, taneční, výtvarné a jiné alternativy. Přitahuje jevy odstředivé, periferní nebo podzemní, překračuje dosud „zřejmé“, většinou jen konvencí udržované druhově-žánrové hranice (happening, akční umění, instalace, performance, site specific, nová média, multimédia, ale i paradivadelní projevy, sociální divadlo, rituály, ceremonie atd.). V posledních letech klade důraz na sevřené dramaturgické celky, premiérové projekty, angažované a politické divadlo. Iniciuje vznik nových projektů, pomáhá zaštítit mladé progresivní umělce různých oborů a představuje netradiční kulturní prostory.

Od roku 2003 je organizátory festivalu …příští vlna/next wave… každoročně vyslovována a veřejně prokazována Pocta významným osobnostem, projektům, objevům a činům ve sféře nezávislého a alternativního divadla, která společně s prezentací na festivalu pomáhá k formování českého divadelního okraje.

Recyquiem – Pohřeb plastové láhve

Kontakt

DIVADLO X10 Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa