OUR LAND WE PLANT

Host
Dočasná Company

Pohybová inscenace sledující období, kdy lidstvo dlouhodobě ovlivňuje a přetěžuje zemský ekosystém.

Jsem nepřímou součástí toho,
kde jsme
a protékám v rukou celku
řádu.
Mířím kupředu
mezi prsty cítím propast
už to neudržím.

Jak dlouho ještě?
Změní se potom ještě to potom?
Jak to skončí?

CHOREOGRAFIE, SCÉNOGRAFIE Natálie Vacková
DRAMATURGICKÁ KONZULTACE Jana Stárková, Jakub Vaverka
ODBORNÁ KONZULTACE Bohumíra Eliášová, Jan Kodet
ZVUKOVÁ PRODUKCE Ondřej Rozum, Anna Kolářová
SVĚTELNÝ DESIGN Filip Horn
PRODUKCE Eliška Dědečková, Natálie Vacková
INTERPRETACE Jana Maroušková, Anna Kroupová, Josef Veselý, Adéla Voldrábová

DÉLKA 40-45 min

Inscenace se zabývá nově vymezeným označením současné doby "Antropocén". Sledujeme období, kdy lidstvo svou činností dlouhodobě globálně ovlivňuje a přetěžuje zemský ekosystém. Toto aktuální, nejen environmentální téma, se zásadně dotýká naší generace a nachází hranici mezi minulostí a budoucností na této planetě. Klademe si otázku jak o tomto tématu komunikovat, když je přitom tolik těžké si ho vůbec připustit. Co všechno Antropocén znamená? Jaké pocity v nás vyvolává? Nejistotu? Vinu? Bezmoc? Strach či lhostejnost?
Our land we plant a nebo je to jinak? Our land we planned? Our land is plain?
Inspirací je mimo jiné kniha Antropocén (Pokorný, Storch a kol.), ve které si tento pojem autoři designují například jako: „Svět balancující na hraně ekologické krize vyzrazuje devastující způsob naší přítomnosti ve světě a denaturační povahu kultury, která přece měla životy a přírodu kultivovat.”

NATÁLIE VACKOVÁ
Natálie Vacková je tanečnice, choreografka a absolventka čtyřletého oboru současného tance a tvorby na konzervatoři Duncan Centre. Od roku 2018 je studentkou choreografie HAMU (Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění) v Praze. V rámci svého studia absolvovala SNDO Intensive Course na Amsterdam University of the Arts a mnoho dalších pohybových workshopů v Česku i zahraničí. Je jednou ze zakládajících členek skupiny Dočasné Company z.s. Natálie se navíc věnuje i produkci malých projektů a je členkou produkčního týmu divadla PONEC a Tanec Praha.

DOČASNÁ COMPANY
Dočasná Company je prvořadě uskupení tvůrců v oblasti současného tance a fyzického divadla, kteří různými způsoby přesahují do jiných uměleckých stylů, žánrů a forem. Sdružují kolem sebe skupinu lidí, jež vytváří platformu propojující umělce z oblasti hudby, fotografie, filmu a výtvarného umění. Aktivně se také zapojují do lektorské a pedagogické činnosti.
Cílem Dočasné Company je rozmělnit hranice mezi tvorbou pro širokou veřejnost a intelektuálním uměním pro odborné publikum, stejně jako nachází přesahy divadelních a nedivadelních forem. Momentálně vyvíjí aktivitu na několika uměleckých projektech převážně v Praze, ale působí také v regionech.

PARTNEŘI Dočasná Company z.s., Tanec Praha z. ú. / PONEC - divadlo pro tanec, KD Mlejn, z. ú.
ZA FINANČNÍ PODPORY Ministerstvo kultury České Republiky, Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta HAMU, Bazaar festival

Premiéra proběhla v divadle PONEC dne 6. 5. 2022.

OUR LAND WE PLANT

Kontakt

DIVADLO X10 Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa