Y: Urban (E)scapes

Petr Dlouhý / Anna Chrtková

Y: Urban (E)scapes nahlíží na městskou krajinu jako na hřiště a hledá takové druhy interakcí, které narušují zažité stereotypy s každodenním vnímáním urbánního prostoru.

Y: Urban (E)scapes nahlíží na městskou krajinu jako na hřiště a hledá takové druhy interakcí, které narušují zažité stereotypy s každodenním vnímáním urbánního prostoru. Únik z perspektivy Y: Urban (E)scapes neznamená definitivní opuštění městského prostoru, ale hledání nových způsobů nahlížení na existující realitu, postupné odkrývání (infra)struktur, využívání zapomenutých potenciálů, přeskupování koridorů, obsazování nehostinných míst.
Hledáme oázy uvnitř stavenišť, plyš místo asfaltu, společný prostor místo investiční návratnosti, výměnu místo prodeje.

FACEBOOK EVENT

Petr Dlouhý/Anna Chrtková ‒ kurátoři Y events

Y events je série událostí zaměřených na hledání spojnic mezi performativním uměním, současnou teorií a výtvarnou scénou. Každou z událostí formuje téma, na které prostřednictvím open callu reagují umělci*umělkyně a teoretičky*teoretici. Kolektivním výstupem je večer zkomponovaný z jednotlivých příspěvků (instalací, performancí, přednášek, ...), který proniká skrze žánrové hranice.
Východiskem praxe Y events je utvářet nový narativ diverzitou prezentovaných přístupů a pohledů na dané téma a zároveň hledat nové vnitřně-organizační struktury a možnosti komunikace napříč obory či individuálními zkušenostmi.

Next Performance

Y: Urban (E)scapes