Y: ŠŠŠŠŠŠ

Podprahové sdělení. Emancipační

ŠŠŠŠŠ… Slyšelas to už? Možná se o tom nemluví, ale víš, že… Šeptání, utajované řeči, tichá pošta, klevety nebo dokonce drby jsou často vnímané jako démonizovaný atribut znuděných žen. Sejměme společně ze slov “drby” a “klevety” etikou podbarvenou kritiku a přiznejme si, že i drby mohou být emancipační nebo dokonce feministické. Mohou se tak stát nástrojem, který umožňuje naslouchat a předávat informace, které jsou ve veřejné diskusi skrývány nebo (vědomě) zamlčovány.

Citoslovce šššššš je rovněž pobídkou ke ztišení a naslouchání – takovým slovům, která v běžných životních situacích odsouváme na druhou kolej. Zdánlivě nedůležité promluvy stranou, pod povrchem běžných, oficiálních konverzací, propírání ostatních osob, oživování dávno zapomenutých činů v nahlas vyřčených slovech – pro někoho pomluvy či drby, pro někoho mocný nástroj osobní emancipace.
Velkoformátová instalace v prostoru bývalých sklepů Sedleckého pivovaru svou formou odkazuje na hlavní hrdinku svého příběhu – bájnou Arachné. V prostředí instalace se pak v průběhu divadelního festivalu Kutná Hora vystřídalo několik spřátelených umělkyň, umělců a kolektivů, které a kteří se svojí praxí věnují aktivnímu naslouchání, klevetění a drbům a jiným emancipačním praktikám.

UMĚLKYNĚ Alex Sihelsk & Anto_nie ▪ The Psychedelic Choir (DE) ▪ timmi
TEORIE Ela Plíhalová
PRODUKCE Zuzana Rambousková
KURÁTOŘI Anna Chrtková & Petr Dlouhý
GRAFIKA Kristýna Žáčková
FOTOGRAFIE Patrik Borecký

Y: ŠŠŠŠŠŠ