O festivalu

Multižánrový festival nezávislého kultury vznikl v roce 2020 jako reakce na epidemii koronaviru. Divadlo X10 plně využilo období pandemie, která přinesla výrazný úbytek turismu v centru města, aby prostřednictvím uměleckých akcí oslovilo místní komunitu a propojilo ji s komunitou uměleckou, odbornou i laickou. Cílem festivalu je umožnit a nově definovat vztah obyvatel k městu, především pak k jeho centru a posílit pocit sounáležitosti mezi místními obyvateli a jednotlivými společenskými skupinami. První ročník propojil propagaci nezávislé kultury s oživením významného místa v centru Prahy – Mariánského náměstí. Do spolupráce se zapojily významné místní společenské a kulturní instituce – především Městská knihovna v Praze a Skautský institut.

Archiv

Proč RING X10

Slovo „ring“ zvukově evokuje staročeský rynek, jaký se historicky nacházel i v místě dnešního Mariánského náměstí, tehdy před kostelem Panny Marie Na Louži. Kostel byl vystřídán radnicí, otevřený prostor dnes už bývalým parkovištěm obklopeným knihovnami. Výraz „ring“ znamená neustálý zápas, ale také společenství, pospolitost, sounáležitost. „Ring“ znamená znít, zvonit, být slyšet.

Mariánské náměstí

Důležitým místem konání festivalu je otevřený prostor Mariánského náměstí. Náměstí, které ze tří stran obklopují důležité kulturní instituce – budova Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze s výstavním prostorem Městská knihovna Galerie hl. m. Prahy, Clam-Gallasův palác, Národní knihovna a budova radnice Magistrátu hl. m. Prahy. Náměstí, které se po mnoha letech, kdy sloužilo jako parkoviště, znovu nadechlo a hledá cesty, jak rozvinout svůj komunitní potenciál.


Kontakt

Kurátor festivalu RING X10

Ondřej Štefaňák   ondrej@divadlox10.cz

PR festivalu RING X10

Barbora Koláčková   barbora@divadlox10.cz