Y: Zahradní hostina

Sdílený časoprostor pro performativní umění, současnou teorii a výtvarnou scénu.

KURÁTOŘI Anna Chrtková, Petr Dlouhý
PRODUKCE Divadlo X10
HOSTIUJÍCÍ UMĚLEC & FACILITÁTOR Michal Mitro
GRAFIKA Matěj Procházka

Akce byla součástí Divadelního festivalu Kutná Hora.

V prostředí neudržovaného zadního traktu Sedleckého pivovaru se festivalovým divákům otevírá zahradní hostina; interdisciplinární komponovaná událost propojující performativní a výtvarné umění. Hostina o pěti chodech divákům nabízí několik intermediálních instalací, arénu pro mikro-performanci a samotný hodovací stůl s vybranými pochoutkami. Hostina uprostřed divočiny se tematicky věnuje zahrádkaření z perspektivy budování pocitů sounáležitosti a vzájemné inter-druhové závislosti lidí, rostlin a živočichů.

Jednotlivé chody nabídnou:
Nelidskou hostinu [slimáčí performance]
Lidskou hostinu [piknik uprostřed zahrady]
Spekulativní skleník [instalace a ]
Planetary Thermodynamics: Energy Justice [instalace]
Appropriate Accelerationism [komentovaná procházka po "zahradě"]

Participující umělkyně/umělci:
Aneta Jarošová
Anna Dobiášová
Anna Lánská
Bernardeta Babáková
Heidi Hornáčková
Jan Wilda
Petra Mikolášová
Slimáci

Y: Zahradní hostina

Kontakt

DIVADLO X10 Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa