Y: Urban (E)scapes

Petr Dlouhý / Anna Chrtková

Sdílený časoprostor pro performativní umění, současnou teorii a výtvarnou scénu.

KURÁTOŘI Anna Chrtková & Petr Dlouhý
PRODUKCE Divadlo X10
GRAFIKA Kristýna Žáčková

Y: Urban (E)Scapes nahlíží na městskou krajinu jako na hřiště a hledá takové druhy interakcí, které narušují zažité stereotypy s každodenním vnímáním urbánního prostoru. Únik z perspektivy Y Y: Urban (E)Scapes neznamená definitivní opuštění městského prostoru, ale hledání nových způsobů nahlížení na existující realitu, postupné odkrývání (infra)struktur, využívání zapomenutých potenciálů, přeskupování koridorů, obsazování nehostinných míst. Hledáme oázy místo stanovišť, plyš místo asfaltu, společný prostor místo investiční návratnosti, výměnu místo prodeje.

PŘELOŽENO NA JARO 2020
Facebook event

Performance / Instalace
Alyssa Dillard
Alžběta Kvasničková
Antonín Brinda
David Somló [HU]
Hana Slaninová
Jakub Gottwald
Lucie Doležalová
Vojtěch Rada
Manuály:
Bernardeta Babáková
Line Elkjær
Marika Smreková
Nitish Jain
Teorie:
Viktória Mravčáková

Y: Urban (E)scapes

Kontakt

DIVADLO X1O Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa