Y Events

Sdílený časoprostor pro performativní umění, současnou teorii a výtvarnou scénu.

Divadlo X10 rozšiřuje svou dramaturgii o sérii kurátorovaných večerů Y zaměřujících se na současné performativní umění, na propojení lokální a mezinárodní scény, prolínání žánrů a hledání nových narativů, organizačních struktur a tematických rámců. Y vytváří sdílený časoprostor, který hledá styčné body mezi teorií, současnou performancí a imerzivní instalací, jehož rovnoprávnými členy jsou umělci, teoretici stejně tak jako každý (ne)přítomný návštěvník.

Program cyklu Y zajišťuje kurátorský tandem Anna Chrtková – Petr Dlouhý. Kurátorský přístup v rámci série Y je kombinací cíleného výběru výrazných zahraničních a lokálních umělců pohybujících se na poli současného performativního a výtvarného umění a open callů směřovaných k širší umělecko-teoretické sféře.

Anna Chrtková je scénografka a umělkyně zabývající se sociálně-orientovaným uměním balancujícím na hraně intermediální a divadelní praxe. Je zakládající členkou kurátorského kolektivu Intelektrurálně, se kterým vytvořila projekt Praha není Česko pro českou studentskou výstavu na Pražském Quadriennale. Jako scénografka spolupracuje s českými studiovými scénami (brněnské HaDivadlo, Činoherní studio Ústí nad Labem, Centrum experimentálního divadla Brno, atp.). Ve své autorské tvorbě se zabývá rolí a pozicí diváka ve vztahu k dílu a možnostmi přímé participace.

Petr Dlouhý je kurátor živého umění, dramaturg a kulturní organizátor. Působí jako rezidentní kurátor prostoru pro performativní umění Cross Attic, mezinárodního festivalu performance artu Performance Crossings a je iniciátorem a kurátorem meziměstského projektu PRALIN, který propojuje berlínskou a pražskou scénu. Vedle kurátorské praxe je členem výzkumného projektu RESHAPE. V centru zájmu veškeré činnosti leží mezinárodní přístup, hledání nových hranic a prostředí pro prezentování nezávislého performativního umění, propojování a vytváření dlouhodobých vztahů mezi lokálními a mezinárodními organizacemi a umělci.

Kontakt: yevents@divadlox10.cz
INSTAGRAM

Proběhlé akce:

18/05/2020 Y: DESIGNING WORLDS
Y: Designing Worlds extrahuje autonomní světy autorů*autorek či kolektivů promlouvajících skrze artefakt nezávislého tištěného média (zinu) a akcentuje pocity s jeho fyzickým i estetickým zakoušením.

Více informací

02/12/2019 Y: POSSIBLE FUTURES
Y: Possible Futures se zabývá možnými formami budoucnosti(í) a hledá v blízkém prostředí vize a komentáře nastiňující alternativní pohled(y) na zítřky, příští dekády nebo horizonty staletí.
Budoucno jako potenciál, který by mohl být naplněn.

Více informací

Dokumentace ve formě 360° webu

Y Events