Y: DESIGNING WORLDS

Sdílený časoprostor pro performativní umění, současnou teorii a výtvarnou scénu

KURÁTOŘI Anna Chrtková st., Petr Dlouhý
PRODUKCE Divadlo X10
GRAFIKA Anna Chrtková ml.
VE SPOLUPRÁCI Cross Attic

Divadlo X10 uvádí další ze série kurátorovaných večerů zaměřených na propojení a vzájemnou komunikaci mezi obory a žánry, lokální a mezinárodní (uměleckou) scénou. Každý ze série večerů je formován specifickým tématem a otevírá prostředí, jehož rovnoprávnými členy jsou umělci a teoretici stejně tak jako každý (ne)přítomný návštěvník.

Y: Designing Worlds extrahuje autonomní světy tvůrců a tvůrkyň nezávislých tištěných médií (zinů), a rozšiřuje jejich běžné zakoušení. Od papírových stránek, kdy vůně, omak, textura, lesk, velikost či tvar definují způsoby prohlížení a čtení zinu, směrem k prostoru Divadla X10, který nabízí nové možnosti směrem k otázkám jak ochutnat [zine], se dotknout [zinu], obývat [zine], pobývat se [zinem]. Materiální artefakt jako komplexní svět, do nějž je možné (fyzicky) vstoupit."

Y: DESIGNING WORLDS