Y: DESIGNING WORLDS

Sdílený časoprostor pro performativní umění, současnou teorii a výtvarnou scénu

KURÁTOŘI Anna Chrtková st. & Petr Dlouhý
TEORIE Ondřej Trhoň & Miloš Hroch
GRAFIKA Anna Chrtková ml.
PRODUKCE Divadlo X10

Y: Designing Worlds vytváří most mezi virtuálním a fyzickým sdílením ve formě digitální události živě přenášené ze studia vytvořeného uvnitř Divadla X10. Svým zaostřením na médium zinu (nezávislé tištěné médium, nejčastěji časopis) akcentuje fyzické pocity spojené se čtením a prohlížením zinů a vytváří tak alternativu k prodejním zinovým akcím.

Zine jako objekt vznikající doma nebo v jinak specifických podmínkách, oplývající bohatým spektrem materiálů. Zine precizně nasázený a vytištěný na křídovém papíře, vyjetý z obyčejné domácí tiskárny nebo ručně malovaný a prošitý na šicím stroji. Zine jako osobní galerie, ironický komentář ke kulturní scéně, komunitní způsob předávání informací, apel na zodpovědnost směrem ke krajině.

Prezentované ziny:
BYLO TU…BUDE TU?
DROOL
DRZST
HOT PAPER LIVE LOVE
GUNK
ZÁKON, Bиkрут, POSELSTVI, METAMORFICITILIN

Y: DESIGNING WORLDS

Kontakt

DIVADLO X10 Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa