TRIBUNA X10: HORÁKOVÁ 1950, BERAN 1965, CHARTA 1977

Téma: Za pravdu

Umělecká interpretace projevu

REŽIE Tereza Říhová
HRAJE Václav Marhold
KAMERA Tomáš Moravec
STŘIH Jakub Mardešič
HUDBA Matěj Štrunc
KONCEPCE PROJEKTU Ondřej Štefaňák
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE Libor Svoboda

Každý národ, ale i víra nebo ideologie potřebují své oběti i mučedníky. Osoby, které ve zlomových okamžicích vědomě a dobrovolně, ale často i proti své vůli a bez „mučednického úmyslu“, obětovaly své životy „ve prospěch“ víry, myšlenky, národa nebo státu. Míra jejich oběti a utrpení přesahuje život jiných lidí, dotyčný se vlastně pro něco obětuje za ostatní. Je smutnou pravdou, že povraždění obyvatelé Lidic a Ležáků výrazně přispěli svou smrtí k posílení postavení londýnské exilové vlády a pro celý svět se stali tragickým důkazem krutosti a bezohlednosti nacistického režimu. V průběhu času ztrácejí mučedníci svoji lidskou tvář a podstatu a mění se v symboly a vzory, ke kterým je možné se hlásit a s nimiž je možné se osobně a skupinově identifikovat. Národní, politické, náboženské nebo navzájem propojené, každá doba i každý režim mají své oběti a mučedníky, a pokud je nemají, tak se je snaží vytvořit nebo zneužít. Takto nacisté zneužili Svatého Václava, komunisté Jana Husa a celé husitství nebo Julia Fučíka. V první polovině 20. století můžeme upozornit na spory mezi odkazem a symbolikou Jana Husa a Jana Nepomuckého. To je i případ „moderních“ českých mučedníků. Za komunismu hrál tuto roli velkou měrou J. Fučík, který byl takříkajíc „oficiálním“ nebo chceme-li úředním mučedníkem. V současné době jím je bezesporu Jan Palach. Stal se jím už v roce 1969 a v roce 1989 se 20. výročí jeho smrti stalo impulsem k několikadenním rozsáhlým protirežimním demonstracím (Palachův týden).

TRIBUNA X10: HORÁKOVÁ 1950, BERAN 1965, CHARTA 1977

Kontakt

DIVADLO X10 Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa