TRIBUNA X10: BILAK 1971

Téma: Slovenský hlas

Umělecká interpretace projevu

REŽIE Jakub Čermák
HRAJE Lucie Roznětínská
KAMERA Jiří Straka
STŘIH Jakub Mardešič
KONCEPCE PROJEKTU Ondřej Štefaňák
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE Libor Svoboda

České dějiny minulého století byly úzce propojeny s dějinami slovenskými. Slovenští umělci, politici, vědci, sportovci i „obyčejní“ Slováci důležitou roli v české moderní historii (G. Husák, V. Biľak, M. R. Štefánik, M. Hodža). Slovák M. R. Štefánik patřil s Benešem a Masarykem mezi tři zakladatele nezávislého Československa. G. Husák, ať už jeho éru hodnotíme jakkoliv, stál půldruhého desítiletí v jeho čele. Československo bylo státem, ve kterém Slováci definitivně dozráli v moderní národ, jenž si jako vrchol své emancipace nárokoval vlastní nezávislost. Mnohé projevy slovenských emancipačních snah působily na českou stranu směšně, aniž bychom si uvědomovali, že i Češi si v 19. století prošli podobnou cestou. Bohužel, některé výlevy slovenských nacionalistů byly doprovázeny silným antičeským šovinismem. Faktem také je, že oba národy mají sice hodně společného, jsou však mezi nimi i výrazné rozdíly, které se evidentně nepodařilo překonat. Československo nepřežilo již první obrovskou krizi a státoprávní změnu v letech 1938–1939, podařilo se ho sice obnovit, druhou politickou změnu v roce 1989 už nepřežilo, přesněji jen o necelé tři roky. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že Československo bylo také zemí, za kterou se, hlavně za druhé světové války, i bojovalo a umíralo. Nejen Češi, ale i Slováci (J. Gabčík) a mezi stoupence společného státu patřilo mnoho Čechů a Slováků i po roce 1989.

TRIBUNA X10: BILAK 1971

Kontakt

DIVADLO X10 Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa