RUSSIAN BOOK OF DEAD

Host
Inga Antarktinga

Feministické protiválečné představení.

KONCEPT, REŽIE, DRAMATURGIE Inga Antarktinga (ru-pl)
TEXT Anna Repman (ru)
HUDBA, ANIMACE rlung (Iana Koroleva) (ru-cz)
VIZUÁLNÍ SLOŽKA Lilya Matveeva (ru), Natasha Gobs (ru), gutalen & AnimatorsAgainstWar (ru)
PLAKÁT Lilya Matveeva (ru)
GRAFICKÝ DESIGN Alexandr Mogilev (ru)
HRAJÍ Milana Gorská (ru-cz), Jana Kozubková (cz)

Autorský projekt Ingy Antarktingy vychází z instagramového blogu spisovatelky Anny Repman a je generační výpovědí ruských disidentských třicátníků. Inscenace je vyjádřením vzdoru proti válce na Ukrajině, sleduje její ničivé dopady na jednotlivce. V jejím centru se nachází člověk, který je izolován západní veřejnosti z jedné strany a svými spoluobčany ze strany druhé. Autorky sledují, jak skomírají zbytky jejich národní identity, zbytky naděje na demokratickou budoucnost, místo které se rozprostírá chronická totalitní tma.

Absolventská inscenace studentky Divadelní Školy Ivana Vyrypajeva (STIW) ve Varšavě, která vznikla v mezinárodní koprodukci s Divadlem X10.

Po představení proběhne diskuze s ruským dramatikem a pedagogem Ivanem Vyrypajevem a dalšími hosty, mezi nimiž zasedne např. český dramatik René Levínský, který se dlouhodobě věnuje otázce běloruského disentu. Diskuzi moderuje teatrolog, divadelní publicista, redaktor a festivalový dramaturg Jan Jiřík. Kromě současné tvorby samotného Vyrypajeva a reflexe absolventské inscenace se bude diskuze zabývat především problematikou politické a společenské angažovanosti umělce nebo současnou situací ruských a běloruských umělců doma i v zahraničí, kde může docházet k jejich izolaci i přes evidentní protirežimní postoje.

INGA ANTARKTINGA
Queer performerka, divadelní režisérka a spisovatelka. Narodila se na ruském Dálném severu – Jakutsku, poté žila a studovala v Petrohradu a v Praze. Nyní sídlí ve Varšavě, kde vytvořila experimentální performativní skupinu tArtLib (2016–2019). Vystudovala Divadelní školu Ivana Vyrypajeva, působila v různých divadlech ve Varšavě a v Maxim Gorki Theater v Berlíně.

IVAN VYRYPAJEV (*1974)
Dramatik a režisér. Je jednou z vůdčích postav ruského nového dramatu. Studoval divadelní herectví v Irkucku a režii v Moskvě, kde se po studiu uplatnil v Centru nového dramatu Teatr.doc. Jeho první hry Bytí č. 2 a Kyslík získaly mnoho ocenění v rusku a v zahraničí. Ve své dramatice se věnuje otázkám smyslu lidské existence. Je také aktivní ve filmové tvorbě, jeho film Euforie získal Zlaté lvíče na filmovém festivalu v Benátkách a moskevskou cenu Nika za Objev roku 2006.
Dlouhodobě žije v Polsku, kde založil umělecký dům a produkční studio s názvem WEDA. Cílem tvůrčí iniciativy je propojování představitelů různých uměleckých odvětví za účelem společné tvorby uměleckých děl vysoké kvality. Hledá nové produkční a kreativní modely pro tvorbu díla a ochranu jeho autorů. Jedním z hlavních projektů WEDY je Divadelní Škola Ivana Vyrypajeva (STIW).
V prosinci 2021 roku režíroval v divadle Kryštofa Warlikowského Nowy Teatr inscenaci 1.8 M. Inscenace vychází ze skutečných textů běloruských politických vězňů, kteří je přednášeli u soudu nebo psali v dopisech ke svým blízkým. Tento divadelní projekt podporuje politické vězně, kteří se staví proti světovým totalitním režimům.
vyrypaev.com

ANNA REPMAN
Spisovatelka a kreslířka. Narodila se a vyrostla v Moskvě. Absolventka Literárního institutu Maxima Gorkého. Jeji próza, poezie a literatura faktu byly publikovány v časopisech F-Writing, Snob, Afisha, Dvoetochie (Izrael) a dalších.

JAN JIŘÍK
Působí jako teatrolog, divadelní publicista, redaktor a festivalový dramaturg. Vystudoval divadelní vědu na FF UK v Praze a pobýval na stáži na Varšavské univerzitě. Je dramaturgem mezinárodního divadelního festivalu Palm Off Fest. Působí na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze na Katedře teorie a kritiky.

Představení proběhne v anglickém jazyce, diskuze bude tlumočena do českého jazyka.

Celá anotace v anglickém jazyce.

Nejbližší repríza

Vstupenky
RUSSIAN BOOK OF DEAD

Kontakt

DIVADLO X10 Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa