Pustina

Host
Eliot – Trmíková – Nebeský - Dohnal

Scénická báseň – scénické oratorium pro herečku, herce, kontraaltistu, dva tanečníky, klavíristu a psaltérium, to vše v režii Jana Nebeského.

REŽIE A SCÉNA Jan Nebeský
CHOREOGRAFIE Václav Kuneš a tanečníci
KOSTÝMY Petra Vlachynská
HUDBA Martin Dohnal
ÚČINKUJÍ Lucie Trmíková, Petr Jeništa, Jan Mikušek
TANČÍ 420PEOPLE: Lukáš Nastišin, Filip Staněk / Václav Kuneš

Tématem dalšího projektu skupiny JEDL /v němž navazuje na spolupráci se 420PEOPLE/ je opouštění.
Výchozím materiálem je fascinující dílo T. S. Eliota (1888–1965, anglický básník a dramatik amerického původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu, největší anglický básník první poloviny dvacátého století). Naší inspirací jsou především jeho sbírky „Waste Land“ (Pustina) a „Four Quartets“ (Čtyři kvartety), básnické meditace o bytí v čase, jejímž tematickým materiálem je svět čtyř základních živlů (vzduch, země, voda a oheň). Celým dílem prostupuje motiv nezachytitelnosti přítomného okamžiku, který je i není a nemá začátek ani konec.

Představení ve spolupráci se souborem 420PEOPLE.

Inscenace získala v roce 2019 Cenu Divadelních novin v kategorii Alternativní divadlo.

Facebook
www.jedl.eu

Projekt podpořily: MKČR, MHMP, SFK, MČ Praha 1 

Pustina

Kontakt

DIVADLO X10 Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa