Obchod na korze v Pivovaru Sedlec

Ladislav Grosman / Jiří Pokorný

Divadlo X10 hraje v Kutné Hoře.

REŽIE Jiří Pokorný
DRAMATURGIE Lenka Havlíková
VÝPRAVA Jana Hauskrechtová
HUDBA Roman Zach
HRAJÍ Gabriela Pyšná, Lucie Roznětínská, Matěj Nechvátal, Roman Zach, Dan Dittrich

Kde je ten poklad?!!

Grosmanova bravurní novela zachycuje proces arizace na Slovensku, v hutné zkratce vidíme, jak mikrosvět drobných lidí začínají ovládat Hlinkovské gardy, jak se do člověka plíživě vkrádá strach, nenávist, zlo. Slunce praží na špičku jehlanu, krajinou projíždějí vlaky s lesknoucími se zbraněmi, na které štěkají psi. Jak daleko je od závisti k ideologii, jakou cenu má jeden už končící lidský život? Novela předkládá dnešnímu čtenáři neúprosnou paralelu mezi prvními válečnými roky a dnešním světem.

UPOZORNĚNÍ: TOTO PŘEDSTAVENÍ HRAJEME V PIVOVARU SEDLEC V KUTNÉ HOŘE (NIKOLIV V PRAZE).

Obchod na korze v Pivovaru Sedlec

Kontakt

DIVADLO X10 Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa