NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID / ZELENÉ KORIDORY

REMARQUE, VOROŽBYT

Diptych 1918/2022. O vojácích a uprchlicích.

PŘEKLAD Ivana Parkmanová (Na západní frontě klid), Kamila Polívková, Dušan David Pařízek (Zelené koridory – přeloženo z německé verze prvního uvedení)
REŽIE, SCÉNA Dušan David Pařízek
ÚPRAVA Dušan David Pařízek (Na západní frontě klid), Peter Fasching, Dušan David Pařízek (Zelené koridory)
DRAMATURGIE Ondřej Novotný
KOSTÝMY Kamila Polívková
HUDBA Peter Fasching
PLAKÁT Terezie Chlíbcová
FOTO Patrik Borecký
ASISTENTKA SCÉNY A KOSTÝMŮ Magdaléna Vrábová
NÁPOVĚDA A ASISTENTKA REŽIE Jana Jungvirtová
HRAJÍ Gabriela Míčová, Antonie Rašilovová, Lucie Roznětínská, Jan Bárta, Stanislav Majer, Martin Pechlát

DÉLKA PŘEDSTAVENÍ 150 minut (včetně přestávky)
PREMIÉRA 16. 12. 2023

„Každý lepší vládce potřebuje ke své slávě přinejmenším jednu válku.”

Před více než sto lety došlo k novému uspořádání Evropy. V prostoru rakousko-uherského císařství vznikly nástupnické státy, založené na požadavcích práva národů na sebeurčení. Bolševická revoluce v Rusku, zavraždění symbolů německé revoluce Karla Liebknechta a Rosy Luxemburg a následný vzestup nacismu určily novou dynamiku střední Evropy, která vyústila v další světovou válku a rozdělení mocenských sfér vlivu. V současnosti vyvstávají otázky, zda jsme v důsledku vývoje dvacátého století, století světových válek a totalitních režimů, promarnili možnost mírového uspořádání Evropy. Jak se pohled na válku a její zločiny po sto letech proměnil? Je současná Evropa se svými historickými traumaty schopná vzdorovat imperiální ruské rozpínavosti nebo je i svojí vlastní vinou dokonale politicky impotentní? A jak rozdílné je mužské a ženské prožívání válečných událostí?

Inscenační diptych se skládá z adaptace kultovního románu Ericha Marii Remarqua a současné hry ukrajinské autorky Natalie Vorožbyt. V první části popisuje zážitky frontových vojáků první světové války, jejich přímou zkušenost ze zákopů, útoků i ústupů, které posunují frontovou linii jen o několik metrů za cenu nenapravitelných ztrát životů, ideálů a hodnot. Druhá část akcentuje současnou situaci ukrajinských uprchlic ve střední a západní Evropě, které nekonečně postávají v nejrůznějších frontách. Na jejich konci snad naleznou naději na znovuzískaný život. Úvahy o smyslu a důvodech války z počátku dvacátého století se mísí s reflexí bezprostředních dopadů válečných zločinů v Ukrajině, heroický patos s obyčejnými lidskými potřebami, historické obrazy a geopolitické procesy s jejich mediální konstrukcí.

Poděkování patří Anastasii “Nastě” Vasylyevě za text písně.

Poděkování za půjčení rekvizit a techniky: Deutsches Theater Berlin, Theater Bremen, Burgtheater Wien.

PROGRAM K INSCENACI KE STAŽENÍ

Při představení Na západní frontě klid/Zelené koridory vzniká větší množství polystyrenového odpadu. V době vzniku inscenace jsme se spojili s firmou Ecometal , která se specializuje na certifikovanou recyklaci polystyrenu. Ta naprostou většinu polystyrenového odpadu vyzvedne a zrecykluje.
POTVRZENÍ O RECYKLACI

Nejbližší repríza

Vstupenky
Vstupenky
 NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID / ZELENÉ KORIDORY

Kontakt

DIVADLO X10 Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa