Médeia

Host
Nebeský - Trmíková - Prachař

Kdyby existovalo jiné zrození, zcela bez ženy, jak šťastný by byl život.

SCÉNÁŘ Lucie Trmíková
REŽIE A SCÉNA Jan Nebeský
KOSTÝMY Petra Vlachynská
HUDBA Jan Šikl
VÝTVARNÁ SPOLUPRÁCE Igor Korpaczewski a Margita Titlová
ÚČINKUJÍ Lucie Trmíková, David Prachař, Jan Šikl

Za chvíli, až budeš trpět až do dne své smrti, pomysli, Iásone,
že žila jednou dívenka Médeia, náročná a čistá.
Malá něžná Médeia ležela s roubíkem v ústech na dně té druhé.
Bojovala úplně sama, nepoznaná, bez pomoci.

Divadelní projekt „Médeia“ je zpracováním jednoho z nejkrutějších příběhů lásky, zrady a pomsty, který byl kdy napsán. Scénář se inspiruje, propojuje a zpracovává texty Senecy, Anouilha, Christy Wolfové, Ingeborg Bachmannové, Oscara Wildea, Vojtěcha Nebeského a Lucie Trmíkové. Médeia je přemítáním o tom, kdy a za jakých okolností se člověk vylévá z břehů lidskosti. Je sondou do duše, která přestává být lidskou, kdy člověk přestává být člověkem, kdy překračuje meze lidství.

Lucie Trmíková byla v roce 2019 za ztvárnění Médeii nominována na cenu Thálie v kategorii Loutkového a alternativního divadla.

Facebook
www.jedl.eu

Projekt podpořily:
Ministerstvo kultury České republiky
Státní fond kultury
Magistrát hlavního města Prahy

Médeia

Kontakt

DIVADLO X10 Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa