Nezávislé festivaly v ČR a Střední a Východní Evropě / DFKH

Nezávislé festivaly v ČR a Střední a Východní Evropě a jejich význam pro kulturu v městech a regionech

Cílem diskuse je zmapovat situaci v jednotlivých regionech České republiky a také Střední a Východní Evropy a společně s hosty hledat na bázi dialogu funkční modely spolupráce mezi festivalovými producenty a místními aktéry, včetně samosprávy.
První část diskuse bude věnována kulturním strategiím v regionech, jejich tvorbě a implementaci a tomu, jakou úlohu festivaly plní v rozvoji kulturní veřejnosti. Druhá část proběhne ve znamení debaty nad realizací festivalových strategií s důrazem na programování festivalů, jejich přesah na národní a mezinárodní úroveň a s tím související divácký dosah.

Nezávislé festivaly v ČR a Střední a Východní Evropě / DFKH

Kontakt

DIVADLO X10 Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa