DUCHOVNÍ A TOTALITA

STUDIO HRDINŮ

Josef Zvěřina a zápas za duchovní svobodu v komunistických kriminálech.

AUTOR Miroslav Bambušek
REŽIE Miroslav Bambušek
MODERÁTOR Petr Fischer
HRAJÍ Cyril Dobrý, Jakub Gottwald, Martin H. Krupa, Miloslav Mejzlík, Marek Pospíchal, Tomáš Bambušek

Oba totalitní režimy 20. století, nacistický i komunistický, přinesly církvím a jejich zástupcům i věřícím v Československu (potažmo v celém východním bloku) tvrdé pronásledování. To, co za šest let nezvládla zlikvidovat nacistická snaha o zničení církevních struktur a elit jako nositelů významné části národní identity, to znovu pronásledoval komunistický režim. Pokračoval v tom systematicky a vytrvale po čtyřicet let. Duchovní byli odsuzováni k trestům vězení i smrti, k vysilující a zdraví ohrožující dřině v pracovních táborech, zvláště při těžbě uranu, všemožně utiskováni, ponižováni a šikanováni. Materiální i kulturní hodnoty spojené s působením církevních institucí, škol a klášterů byly bezohledně ničeny.

Naším záměrem je v rámci scénického dokumentu představit životní osudy konkrétních duchovních pod likvidačním tlakem totalitního režimu a jeho aparátu. Budeme se věnovat těmto duchovním osobnostem: Josef Beran, Ladislav Hlad, Karel Otčenášek, Štěpán Trochta, Stanislav Zela, Josef Zvěřina, Oto Mádr, Felix Maria Davídek, A.M. Švarcová.

Představení se koná v rámci akce Zažít město jinak.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Více informací o inscenaci.

DUCHOVNÍ A TOTALITA

Kontakt

DIVADLO X10 Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa