Dobrodružství zbloudilého vojáka neboli Já jsem jen vykonával rozkazy / DFKH

Janis Povilaitis

Inscenace propojující fyzické divadlo s hudbou a prvky loutkového divadla. / work in progress

KONCEPT, REŽIE, HRAJE Janis Povilaitis
DRAMATURGIE Ondřej Novotný
SCÉNOGRAFIE Jakub Peruth

Inscenace je ironickou parabolou o vojákovi, který se vůlí osudu ocitl ve válce, které se zúčastnit nechtěl. Na půdorysu příběhu vojáka Povilaitis reflektuje pocity, které v něm agrese vyvolává. Hlavní myšlenkou inscenace je hledání odpovědi na otázky: Jak daleko můžeme zajít, než si uvědomíme, že jsme vždy odpovědní za násilí, které pácháme? Co se musí stát, aby se člověk dostal ze své informační bubliny? Pokud se na něčem přímo nepodílíme, znamená to, že neneseme odpovědnost za to, co se děje naším jménem? Východní politolog Vladimir Pastuhov řekl: Cesta k obrácené přeměně ruské zombie v člověka je cestou komplexního pokání a sebeobjevování. Rusové potřebují milovat ne Ukrajince, ale sami sebe – potřebují se naučit zacházet se sebou jako s lidmi, a teprve potom začnou cítit bolest někoho jiného. Nebude to možné, dokud se národ nepodívá do zrcadla, neuvidí se v něm a ve výsledku nebude zděšen. To se nestane samo od sebe. Někdo musí umístit zrcadlo tam, kde je teď televize. Inscenace propojuje fyzické divadlo s hudbou a prvky loutkového divadla.

Projekt vznikl ve spolupráci Divadla X10, Divadelního festivalu Kutná Hora a produkční platformy Rekultur.

Dobrodružství zbloudilého vojáka neboli Já jsem jen vykonával rozkazy / DFKH

Kontakt

DIVADLO X10 Charvátova 10/39, Praha 1, 110 00
Mapa