X10 v Kutné Hoře

Proč je X10 v Kutné Hoře

Za začátek působení Divadla X10 v Kutné Hoře považujeme rok 2015, kdy se divadlo zúčastnilo prvního ročníku Divadelního festivalu Kutná Hora. O tři roky později, v roce 2018, divadlo tento festival převzalo pod svá produkční křídla. Od počátku byl centrem festivalu zchátralý Pivovar Sedlec. Jeho postupná rekonstrukce umožnila v roce 2020 rozvinout kulturní činnost divadla v Kutné Hoře do celého roku. Díky zázemí v objektu pivovaru bylo možné využít i další místa v Kutné Hoře. První ročník celoroční činnosti divadla v Kutné Hoře, byť značně narušený probíhající pandemií koronaviru, prokázal potřebu a zájem místní kulturní komunity o nezávislé umění. Díky spolupráci s kutnohorskou kurátorkou se nám daří implementovat dramaturgické záměry do místních souvislostí. Podařilo se nám také navázat spolupráci s místními umělci a propojit je s projekty Divadla X10 v Praze a prostřednictvím festivalu také s mezinárodní alternativní scénou.

Živé umění v Kutné Hoře

Kutná Hora je atraktivní především díky památkové rezervaci zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Výborná poloha v centru Středočeského regionu přivádí do města turistický průmysl. Snadná dostupnost z Prahy ale znamená, že se turisté zdrží jen krátkodobě. Jsme přesvědčeni, že soustředěná a kontinuální kulturní činnost rozšíří a obohatí genius loci a zapíše Kutnou Horu na kulturní mapu nejen díky významným památkám, ale také jako inspirativní místo spjaté s živým a aktuálním divadelním uměním. V neposlední řadě zvýší kulturní vyžití a komunitní aktivity kvalitu života místním lidem.

Archiv

Dramaturgie pro Kutnou Horu

Cílem dramaturgie Divadla X10 v Kutné Hoře je prezentovat nejlepší inscenace nezávislé divadelní scény republikové úrovně. Kutná Hora X10 je divácky přístupná stagiona s kvalitním obsahem, jež zároveň umožňuje nadále mezioborově rozšiřovat kulturní a společenské obzory divákům i účinkujícím. Dramaturgie bude zvát do Kutné Hory divadelní tvůrce se zaměřením na aktuální témata současné doby s důrazem na společenskou situaci v Evropě. Navazuje tedy na dramaturgické směřování Divadla X10, které se kontinuálně věnuje zejména otázkám dystopie současného světa, vzrůstu rasistických a xenofobních nálad ve společnosti, v širším smyslu otevírá aktuální otázky morálky a ukotvení člověka v neustále se měnícím světě.

Základ celoroční činnosti Divadla X10 v Kutné Hoře tvoří tři pilíře: inscenace současného převážně činoherního divadla, hudební koncerty obecně uznávaných i místních hudebníků, a umělecké dílny, výstavy či akce komunitního typu pro širokou i odbornou veřejnost. Objekt pivovaru nabídne také prostor pro zkoušení a zázemí pro tvorbu nejrůznějším umělcům, kteří pak své projekty budou v průběhu roku v Kutné Hoře veřejně prezentovat.

Pivovar Sedlec

Historie pivovaru sahá do 16. století, kdy zde byl založen původní pivovar. Po roce 1820 koupila zrušené cisterciácké panství rodina Schwarzenbergů. Pivo se tu pak vařilo až do roku 1943 a na začátku 20. století patřil pivovar k nejmodernějším v zemi. Ročně vyrobil kolem devíti tisíc hektolitrů piva. Později v něm byl státní statek a po roce 1989 byl celý zámecký areál v restituci navrácen rodině Schwarzenbergů. Pozůstatky pivovaru od nich koupil v roce 2010 akademický malíř a restaurátor Jan Chejn. Momentálně lze využívat prostor pro kavárnu, nově zastřešený sál, sklepení a dvůr. V následujících letech zde vzniknou ubytovací kapacity, restaurace a výstavní sál.

Pokud máte zájem o spolupráci v rámci naší činnosti v Kutné Hoře, kontaktujte přímo naše kurátorky.

Kontakt

Kurátorka celoroční činnosti v Kutné Hoře

Radka Zahradníková   radka@divadlox10.cz

Kurátorka Divadelního festivalu Kutná Hora

Ewa Zembok   ewa@divadlox10.cz