Divadlo X10
znak

Stručné prohlášení Divadla X10 u příležitosti státního svátku 28. 10. 2016

Státní svátek nevnímáme jako den volna. Státní svátek, díky němuž si připomínáme založení samostatného Československa, je výzvou k zamyšlení a aktivní celospolečenské diskuzi o povaze naší současnosti a o vizi naší budoucnosti. Kam chceme patřit? Kdo chceme být? Jaký je svět, jehož chceme být nejen součástí, ale i tvůrci?
Vystupujeme proti neustálé relativizaci hodnot a vysokých ideálů univerzálně lidských i specificky českých, proti výměně kultury a umění za zábavnou show, proti rozmělňování a vysmívání imperativu „života v pravdě“ odvoláváním se na pragmatismus – v lepším případě, popř. kšeftařením, nevzdělaností a hrubostí – v případě horším. Je to právě myšlenka „života v pravdě“, kterou našemu národu přinesl Jan Hus, ke kterému se přihlásilo masarykovské Československo a v soudobé historii prezident Václav Havel. Tuto myšlenku si připomínáme.
Co dělá z malého národu velký národ? Je to etika uvedená v životní praxi, etika, která formuje mezilidské vztahy, veřejný prostor a která utváří svobodné společenské klima, ve kterém se každý může rozvíjet a vydat ze sebe to nejlepší nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Takový národ, i když je malý, může být celosvětově respektován. Domníváme se, že současné společenské klima nás vede spíše k tomu, abychom se nestyděli ukázat to nejhorší, sprosté, sobecké. Osobní selhání je jednoduché, všichni máme své temné stránky. Ale musíme se rozhodnout, zda jim chceme čelit, zda je budeme přehlížet, zda jim podlehneme nebo zda se jimi dokonce budeme chlubit.
Chování a výroky současného prezidenta a jeho hradní kliky považujeme za nedůstojné, urážlivé a škodlivé. Je to ovšem chování, se kterým souhlasí miliony Čechů. Začněme tedy u sebe, u své rodiny, u svých sousedů a přátel. Oslavme státní svátek v radosti a pokoře, připomínejme si jeho pravý význam. Nebojme se uvěřit vysokým ideálům a žít podle nich.

Za Divadlo X10
Lenka Havlíková, ředitelka a dramaturgyně
Ewa Zembok, režisérka
Ondřej Novotný, dramaturg​