Divadlo X10

Otevřený dopis Vládě ČR za Asociaci nezávislých divadel ČR

Úterý 20. 9. 2016

Divadlo X10 se připojuje k otevřenému dopisu Asociace nezávislých divadel premiérovi ČR Bohuslavu Sobotkovi:

Vážený pane premiére,

jako představitelé kulturního průmyslu se na Vás obracíme v době projednávání státního rozpočtu s naléhavou výzvou o navýšení rozpočtové kapitoly 334 Ministerstva kultury, zejména pak rozpočet na kulturní aktivity živého umění. V Programovém prohlášení Vlády ČR se vláda zavázala „přiblížit jednoprocentnímu podílu výdajů státního rozpočtu na oblast kultury jako veřejné služby“. Přesto zůstává kapitola MKČR hluboko pod tímto číslem. Dle návrhu státního rozpočtu bude MKČR k dosažení kýženého jednoho procenta chybět 3,5 miliardy Kč. Růst české ekonomiky patří k nejvyšším v rámci Evropské unie, v prvním čtvrtletí roku 2016 to byla 3,0%, ve druhém čtvrtletí 2,5%. Tento ekonomický vývoj tak poskytuje mimořádnou příležitost ke splnění záměru vlády zvýšit výdaje v sektoru kultury. Kultura je v České republice dlouhodobě podfinancovaná, přesto přináší mimořádné výkony a hodnoty.

Kulturní dědictví i živá kultura jsou součástí každodenního života, přispívají k celoživotnímu osobnímu rozvoji lidí a jsou významným pilířem budoucího rozvoje společnosti. Kultura má nesporný pozitivní ekonomický dopad, přispívá k rozvoji služeb, ale je i velmi účinným nástrojem kulturní diplomacie. Zároveň je kultura dlouhodobě významným nástrojem posilování sociálního kapitálu a se svým ekonomickým dopadem i zdrojem příjmů státního rozpočtu.

Ministerstvo kultury musí řešit naléhavé problémy svého sektoru a potřebuje k tomu adekvátní prostředky.

Jako organizace, sdružující nezávislá profesionální divadla České republiky, monitorujeme vážné důsledky podfinancování sektoru. Domníváme se, že je nutné dlouhodobě obhajovat zájmy celého kulturního průmyslu a vyzýváme kulturní obec, organizace, profesní sdružení i jednotlivce napříč obory, aby se připojili k naší iniciativě.

V Praze dne 16. září 2016

Se srdečným pozdravem

Rada Asociace nezávislých divadel ČR: Štěpán Kubišta – Předseda / Lenka Havlíková – 1. místopředsedkyně / Roman Černík – 2. místopředseda / Petr Prokop – člen Rady / Jan Žůrek – člen Rady