Divadlo X10

Tobiáš Egon L. | Strašnice, mordů plný ulice & Redbull

x10_redbull_premiera_12

Dramatik a scénograf Egon L. Tobiáš se narodil 27. dubna 1971 v Kladně. Absolvoval scénografii na DAMU a jeden rok postgraduálního studia knižní ilustrace a grafiky na UMPRUM. Krátce působil jako herec v Divadle Na zábradlí.
Věnuje se také televizní a filmové scenáristice, píše operní libreta, prózu a poezii; kreslí komiksy, maluje. (…) V současnosti patří k nejuváděnějším českým dramatikům. Žije v Praze.
Hry Egona Tobiáše zobrazují svět jako chaotický propletenec, několikavrstevný labyrint, kde původnost a originalita jsou zatlačeny do kouta citacemi, volnými opisy a odkazy. Neexistuje zde čisté a přímé sdělení, vše je obtěžkáno dalšími významy. (…)
Uvolněná Tobiášova imaginace do sebe strhává surrealistický tok i dialogické modely absurdního dramatu. Zcela popírá klasickou herní výstavbu, jeho hry místo dramatického oblouku připomínají spíše výřezy z nepřehledného chaosu.
Logika a kauzalita ustupují asociacím, několikasměrnému toku slov. Z tradičního hlediska se Tobiášovy texty mohou zdát nesmyslné, chaotické, pomatené, ve skutečnosti však nesnadně zaznamenávají osobité vidění mnohotvárného světa.